www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Външно и вътрешно устройство на гълъбарника
Външно и вътрешно устройство на гълъбарника
Едно от най-важните неща за правилното отглеждане и развъждане на гълъби, е това гълъбарникът да осигурява определени условия за спокойното и комфортно съществуване на гълъбите. Нормалното съешаване, гнездене, снасяне, излюпване и растеж на малките пиленца зависи от това какъв е гълъбарникът, къде и как е построен, поддържа ли се чисто и т.н. Някои гълъбовъди не обръщат необходимото внимание на жилището на гълъбите. Те смятат, че гълъбите могат да живеят при всякакви условия и не подбират място и помещение, което да отговаря и на най-елементарните изисквания. Това е крайно неправилно. Ако искаме гълъбите ни да бъдат чисти, здрави и красиви, да изпъкват особеностите на породата им, трябва да осигурим удобно и хигиенично жилище.

Жилището на гълъбите трябва да бъде построено, така че да може да се поддържа в него поне елементарна хигиена. Защото неподдържането на хигиената води до влошаване на външния вид на гълъба и до заболяване. Построяването на подходящо жилище за гълъбите зависи преди всичко от наличността на свободно място, от броя на отглежданите гълъби, от материалните възможности на гълъбовъда и др.

Мястото, върху което ще се строи гълъбарника, трябва да е на завет, да е запазено от северните ветрове, защото гълъбите обичат топлите и сухи места. Изложението на гълъбарника трябва да бъде южно. Най-удобно за гълъбите е жилището, изградено с тухли и иззидано с вар и пясък. Нелоши гълъбарници може да се направят и от дървен материал, като се покрият с ламарина и се боядисат отвън с блажна боя, а отвътре с вар. Предимството на такива гълъбарници е голямо. Гълъбовъдът винаги може да наблюдава гълъбите в него и при констатиране на естествени кръстоски между различни породи гълъби да взима необходимите мерки, което е много важно условие за запазване чистопородността на гълъбите. При използване за жилище на гълъбите тавански или други големи помещения, в които се настаняват много гълъби, гълъбовъдът няма възможност да следи непосредствено гълъбите и условията в тях позволяват образуването на семейство от гълъби от различни породи. Това може да се избегне, ако в таванското помещение се развъждат само една порода гълъби или се разпредели на отделни части, като във всяка от тях се държат еднопородни гълъби. Но и при това разрешение на въпроса гълъбите непрекъснато трябва да се наблюдават от опитен гълъбовъд.

Независимо с какви размери и от какъв материал е направен гълъбарникът, той трябва да отговаря на определени изисквания за външно устройство. Той трябва да бъде достатъчно дълъг, широк и висок не само за да има възможност да се изградят вътре местата за люпене на гълъбите, но и гълъбовъдът свободно да може да влиза в него, и да наблюдава птиците. Желателно е покривът да бъде наклонен към лицевата му страна, за да се използва тази му част като площадка за кацане на гълъбите. Вратата да бъде висока, но не много широка и да позволява свободно влизане в него. В зависимост от големината на помещението са и размерите на прозорците, които да са обковани с мрежа за през лятото, и да имат рамки с прозорци за през зимата. Над вратата или в страни от нея се правят мали отвори за минаването на гълъбите, защото е желателно вратата да стои затворена. Те трябва да са на височина, която да не позволява на грабливите животни да влизат вътре. Пред гълъбарника се построява изцяло с мрежа т.нар. лятно жилище. В него гълъбите не мътят. Предимството на това лятно помещение се състои в това, че гълъбите могат да го използват, когато не са пуснати навън. В него те се задържат когато времето е ветровито (лошо). Добре е подът на лятното помещение да се посипва с пясък, да се сложат летви за кацане на гълъбите, както и да се поставят съд с вода и хранилка. Хранилката при дъждовно време се прибира.

Най-важната част от вътрешното устройство на гълъбарника е изграждането на "места" за всяко отделно семейство гълъби. Обикновено тези "места" - полози, гнездилки се правят на една от стените на гълъбарника, като за предпочитане е да се изграждат от дървен материал. Размерите на полозите трябва да бъдат приблизително следните: дължина 35-40см, ширина 30-35см, и височина 25-30см. За породите гълъби, които имат сравнително едро тяло, тези "места" трябва да бъдат с по-големи размери и по възможност на по-ниско място, за да се избегнат загубите на малки гълъбчета при падането им от гнездата. Някои гълъбовъди изграждат "местата" за мътене с размери до 40-50см, за да може семейството гълъби едновременно да отглежда малките си гълъбчета и да снася и мъти новите яйца. Това е крайно неправилно, защото малките гълъбчета постоянно се навират под родителите си и им пречат за нормалното топлене на яйцата. Много са дори случаите, когато те счупват яйцата или стават причина родителите им да ги счупят. Ето защо за всяка двойка гълъби трябва да се изграждат по две такива "места", които да се намират едно до друго. По този начин малките гълъбчета оставят в "мястото", където са излюпени, а родителите им снасят и мътят новите яйца на другото "място". За всеки хоризонтален ред "места" трябва да се слага и по една летва (дъска) за кацане на гълъбите. Чрез отвесно поставени летви между два съседни реда се разпределят и местата за кацане на гълъбите, така че за всяко семейство гълъби дължината на тези летви да обхваща тези две "места". По този начин на старите гълъби се дава възможност да разполагат само с определеното за тях място на кацалката. Ако това разпределение не се прави, има опасност някоя двойка гълъби да влезне в чуждо "място" и ако в него има малки гълъбчета да ги изкълве. Освен тези летви на една от стените се слага също летва за кацане на гълъбите. Дължината й зависи от дължината на помещението. Разстоянието между тази летва и стената трябва да бъде толкова, че кацналите гълъби да не опират опашките си в стената. На тези летви кацат не само старите, но и малките гълъби, които са изхвръкнали от гнездото си. Тези летви не се разпределят, а се оставят за общо ползване.

Ако гълъбовъдът, който строи гълъбарник, смята да отглежда фенерлии, трябва да помисли за подходящи полози за тях, тъй като опашката на тези гълъби има формата на ветрило и трябва да се запази невредима. За тази цел голямо внимание се обръща на "местата", където пауноподобните гълъби люпят малките си. За предпочитане е те да бъдат отделно от другите полози и да не се изграждат, както описаните по-горе. Най-практичното за тези гълъби, е да им се окачва нещо като панери или кошчета на определена височина, и то така, че каквото и положение да заемат тези гълъби да не опират опашките си до никакви предмети или стени. Ако това не се спазва, красивият вид на гълъба може да се загуби. В помещението където мътят гълъбите, при всички случаи трябва да има хранилки с вода и храна.

 
www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон !
 
< Prev   Next >