www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Кои са по-важните външни паразити по гълъбите и как се води борба срещу тях
Кои са по-важните външни паразити по гълъбите и как се води борба срещу тях
Най-важни външни паразити по гълъбите са мекият кърлеж капуш (Argas Persikus), кокошинката (Dermanisus Galine) и пухопероядите. Те се хранят с кръв, пух и нежни перца. Някои прекарват постоянно върху птиците (пухопероядите), други като ларви до 4 – 10 дни (капушите), а в останалите си стадии, както и кокошинките нападат птиците предимно нощно време. Външните паразити нанасят големи щети на гълъбовъдството. Те отнемат големи количества кръв, вкарват в тялото на птиците вещество, което ги прави неспокойни. Опаразитените гълъби слабеят, престават да снасят яйца или закържавяват. Често се наблюдават временни или трайни парализи. Мътещите напускат гнездата си и мътенето се проваля, тези които имат малки пиленца престават да ги хранят и пиленцата умират.

Освен това външните паразити пренасят много опасни причинители на болести по гълъбите, затова борбата с тях трябва да бъде постоянна.

Помещенията се обработват привечер, когато гълъбите все още не са заели местата си – преди и след механичното почистване. Трета обработка се прави месец по-късно. Внимателно се опръскват местата, където се укриват паразитите. Помещението може да се обработи и в присъствието на гълъбите, но се внимава да не погълнат или вдишат от препарата, с който се третират.

Използват се 1 – 2%-ова суспензия на СЕВИН, 1%-ов воден разтвор на ХЛОРОФОС, 0,05%-ова емулсия на НЕОЦИДОЛ при разход 1,5 литра за 10 квадратни метра площ.

Може да се поставят и сандъчета с пепел и сяра, или с пепел и 3% севин или неоцидол, хлорофос или други подобни препарати за борба с външни паразити.

 
www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон !
 
< Prev   Next >