www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Правила за дезинфекция на гълъбарниците при Нюкясълска болест
Правила за дезинфекция на гълъбарниците при Нюкясълска болест
1. Дезинфекция на птицевъдни обекти, засегнати от Нюкясълска болест по птиците (парамиксовироза), в които всички птици са унищожени:

а) Механично почистване.
В свободните от птици сгради се извършва механично почистване.Отначало всички повърхности се накисват с 2 %-ов разтвор на натриева основа при разход 1 л/мќ. След 1 час торовата постеля се изнася от помещението и се загробва на не по-малко от 100 м от помещението. При загробването торовата постеля се размесва с негасена вар в съотношение 100 кг негасена вар към 1 куб. м торова постеля. Торовата постеля може да се обезвреди и чрез прибавяне на 40 %-во варно мляко, при разход 40 л варно мляко за 1 куб. м торова постеля или с формалин при разход 10 л формалин за 1 куб. м торова постеля. Обезвреждането се постига за 4 дни.

След изкарването на торовата постеля се извършва почистване и измиване на всички повърхности, включително и в сервизните помещения.

Почистването продължава дотогава, докато се очертае ясно външният релеф на почистваната повърхност. Държавният ветеринарен лекар, отговарящ за засегнатия птицевъден обект, преценява качеството на почистването и разпорежда започване на дезинфекцията.

б) Дезинфекция.

Почистените и подсушените помещения, вкл. и външните стени, се дезинфекцират по следния начин: Всички повърхности се напръскват с работен разтвор на формалдехид с концентрация 2 % и разходна норма 0,7 л/мќ. При извършване на дезинфекцията с формалдехид температурата на въздуха не трябва да бъде по-ниска от 10 ?С. Съоръженията, които могат да се демонтират, се почистват и дезинфекцират извън помещението чрез потапяне в същия дезинфектант.

На следващия ден се извършва втора дезинфекция с воден разтвор нанатриев хипохлорид, съдържащ най-малко 2 % активен хлор, при разходна норма 0,7 л/мќ.

Дезинфекционната обработка на помещенията завършва с варосване на всички повърхности (вътрешни и външни) с 20 %-ово варно мляко, към което е прибавена 3 % натриева основа.

Ежедневно се извършва дезинфекция на всички пътища чрез напръскването им с 3%-ов разтвор на натриева основа при разход 1 л/мќ.

Всеки ден след приключване на работата всички транспортни средства се измиват и дезинфекцират чрез преминаване през дезинфекционна площадка.

Дезинфекцират се всички инструменти и предмети, използвани при почистването и дезинфекцията.

2. Дезинфекция на птицевъдни обекти, застрашени от проникването на НБП, в присъствието на птици

На всеки 300 куб. м от помещението се поставя по един пластмасов съд  вместимост над 20 л. В съдовете се налива разтвор на натриев хипохлорид, съдържащ 5 % активен хлор, с разчет по 40 мл/куб. м. Разтворът се активира с амониев нитрат (амониева селитра), с разчет 2 г/куб. м. Активирането започва при най-отдалечените от входа съдове и постепенно се излиза от помещението. Извършващите дезинфекцията вземат мерки за лична безопасност при работа с хлорни препарати. След активирането на разтвора е необходимо помещението да се затвори при изключена вентилационна система. След 1 час се включва вентилацията и се преминава на нормален режим на работа. Обработката се повтаря два пъти седмично. Два пъти месечно помещенията се варосват с 20 %-во варно мляко, към което се добавя 2 % натриева основа.

 
www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон !
 
< Prev   Next >