Начало Статии Правила за дезинфекция на гълъбарниците при Нюкясълска болест
Правила за дезинфекция на гълъбарниците при Нюкясълска болест
1. Дезинфекция на птицевъдни обекти, засегнати от Нюкясълска болест по птиците (парамиксовироза), в които всички птици са унищожени:

а) Механично почистване.
В свободните от птици сгради се извършва механично почистване.Отначало всички повърхности се накисват с 2 %-ов разтвор на натриева основа при разход 1 л/мќ. След 1 час торовата постеля се изнася от помещението и се загробва на не по-малко от 100 м от помещението. При загробването торовата постеля се размесва с негасена вар в съотношение 100 кг негасена вар към 1 куб. м торова постеля. Торовата постеля може да се обезвреди и чрез прибавяне на 40 %-во варно мляко, при разход 40 л варно мляко за 1 куб. м торова постеля или с формалин при разход 10 л формалин за 1 куб. м торова постеля. Обезвреждането се постига за 4 дни.

След изкарването на торовата постеля се извършва почистване и измиване на всички повърхности, включително и в сервизните помещения.

Почистването продължава дотогава, докато се очертае ясно външният релеф на почистваната повърхност. Държавният ветеринарен лекар, отговарящ за засегнатия птицевъден обект, преценява качеството на почистването и разпорежда започване на дезинфекцията.

б) Дезинфекция.

Почистените и подсушените помещения, вкл. и външните стени, се дезинфекцират по следния начин: Всички повърхности се напръскват с работен разтвор на формалдехид с концентрация 2 % и разходна норма 0,7 л/мќ. При извършване на дезинфекцията с формалдехид температурата на въздуха не трябва да бъде по-ниска от 10 ?С. Съоръженията, които могат да се демонтират, се почистват и дезинфекцират извън помещението чрез потапяне в същия дезинфектант.

На следващия ден се извършва втора дезинфекция с воден разтвор нанатриев хипохлорид, съдържащ най-малко 2 % активен хлор, при разходна норма 0,7 л/мќ.

Дезинфекционната обработка на помещенията завършва с варосване на всички повърхности (вътрешни и външни) с 20 %-ово варно мляко, към което е прибавена 3 % натриева основа.

Ежедневно се извършва дезинфекция на всички пътища чрез напръскването им с 3%-ов разтвор на натриева основа при разход 1 л/мќ.

Всеки ден след приключване на работата всички транспортни средства се измиват и дезинфекцират чрез преминаване през дезинфекционна площадка.

Дезинфекцират се всички инструменти и предмети, използвани при почистването и дезинфекцията.

2. Дезинфекция на птицевъдни обекти, застрашени от проникването на НБП, в присъствието на птици

На всеки 300 куб. м от помещението се поставя по един пластмасов съд  вместимост над 20 л. В съдовете се налива разтвор на натриев хипохлорид, съдържащ 5 % активен хлор, с разчет по 40 мл/куб. м. Разтворът се активира с амониев нитрат (амониева селитра), с разчет 2 г/куб. м. Активирането започва при най-отдалечените от входа съдове и постепенно се излиза от помещението. Извършващите дезинфекцията вземат мерки за лична безопасност при работа с хлорни препарати. След активирането на разтвора е необходимо помещението да се затвори при изключена вентилационна система. След 1 час се включва вентилацията и се преминава на нормален режим на работа. Обработката се повтаря два пъти седмично. Два пъти месечно помещенията се варосват с 20 %-во варно мляко, към което се добавя 2 % натриева основа.

 
www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон !
 
< Предишна   Следваща >