www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Прес бюлетин - мерки за борба с птичия грип
Прес бюлетин - мерки за борба с птичия грип
Прес Бюлетин

Европейско Лоби на Европейската Гълъбовъдна Федерация

 

постигна първите успешни резултати

 

на 20 Декември 2005 Европейския Съвет на Министрите на Селското стопанство одобри новата Директива относно Птичия Грип

 

 

Новата Директива ще влезе в сила и действие на двадесетия ден след нейното издание в Официалния Дневник на Европейския съюз и трябва да бъде изпълнена в съответствие с националните закони най-късно до 1 Юли 2007 .

 

От двадесетия ден след публикацията на Директивата в Официалния Дневник (протоколи на заседанията) комисията на Европа може вече да издаде промеждутъчни мерки, които ще бъдат обвързващи за държави членовете на базата на новата директива.

 

По време на подготовката и разискванията на тази Директива, членовете на Евро Комисията на FCI често се консултират с Комисията на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и с Европейския Парламент. Европейските политици разгледаха внимателно проблема и изказаха разбиране за загрижеността и интересите на Гълъбовъдите.

 

Работата на Европейското лоби води до следните решения, които в бъдеще може да бъдат много благоприятна за Гълъбовъдите :

 

* Новата Директива подразделя птиците в 3 категории:

 

- домашни птици

 

- диви птици

 

- други птици,живеещи под надзор. Състезателните гълъби са включени в тази група. Това означава, че в бъдеще състезателните гълъби няма да бъдат категоризирани като домашни птици.

 

* Мерки за Състезанията с Гълъби

 

Точка 33, параграфа 4 уговаря това, че ако в Държавата членка на организацията в случай на избухване на птичи грип на основата на оценка на риска ще се вземат специфични мерки относно транспортирането на състезателните гълъби, и за защита на областите под контрол .

 

В предстоящите седмици и месеци Европейската Комисия на FCI ще формулира еднородни правила и норми за състезателните гълъби и ще предоставят тези на компетентните органи на Държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ така, че тези еднородни правила и норми да могат да се включат в мерките на националната безопасност, на биологичните защитни и национални плановете за извънредно положение в страната.

 

Без активната защита на интереси от страна на Европейската комисия на FCI, специфичните условия за състезанията с гълъби нямаше да бъдат сключени в новата Директива. Ако това беше така, щеше да се постави под въпрос потребността и полезността на Европейската общност.

 

Западно Европейската Гълъбовъдна федерация предлага мерки срещу заплахата от птичи грип по състезателните гълъби

 

Във всички страни на Европейския съюз заплахата от птичи грип ще се отрази и на Гълъбовъдите. Взетите мерки в почти всички страни сериозно съкращават състезанията с гълъби на Гълъбовъдите и упражняването на тяхното хоби. Тъй като миграцията на диви птици е считана за потенциален източник на опасност, има вероятност в предстоящата пролет, когато състезанията с гълъби ще тръгнат отново, мерките за безопасност на различните страни да бъдат все още валидни или да бъдат наложени наново. При незначителната роля на състезанията с гълъби в случай, на избухване на птичи грип, тези мерки са не съответстващи и неприемливи за Европейската Гълъбовъдна Федерация. На 13 Декември 2005 Европейската Федерация на Спортни Гълъби в Брюксел в допълнителните събрания подготвиха планове за предвиждане на такива мерки.

 

Ветеринарна Комисия на FCI

 

Ветеринарната Комисия на FCI се срещна под председателството на Г-н Horst Menzel. Комисия се състои от експерти в борбата с ветеринарни болести, между които и птичия грип. Общото мнение на Експертната комисията бе това, че наличните мерки може би са завишени. Голяма част изследвания ще бъдат направени за уязвимостта на гълъби за различните типове на Много Патогенния Птичи Грип (HPAI), с други думи повечето агресивни форми на птичи грип. Всички тези изследвания показват, че гълъбите (Colomba livia) са нечувствителни до много нечувствителни на известно количество към вируса HPAI. В този момент най-големият страх е податливостта на H5N1 вирус. В неотдавнашен анализ (2002) Perkins и Swane откриха ,че тези гълъби са устойчиви на (нечувствителни на) този вирус. През 2005г., обаче, Д-р Swane въпреки това мисли, че тази констатация би трябвало да бъде преразгледана тъй като в гореспоменатото изучаване през 2002г. и в Хонконг е бил открит H5N1 вирус. Текущият H5N1 вирус е Азиатския H5N1 вирус, и това дава основания на Д-р Swane да смята, че някои гълъби биха могли да бъдат неустойчиви на вируса. При изследване на Ellis (2004г.) докладва за мъртъв гълъб заразен с H5N1 вирус при избухването на епидемията в Хонконг. Обстоятелствата при този случай обаче не бяха ясни. Мъртвите птици бяха събирани за изследване и заразяването чрез друга вече заразена птица или през заразен материал не може да бъде изключено.

 

Оскъдни основи

 

В населените места с най-голяма предпазливост, опасност по отношение на състезателните гълъби почти не съществува. Само от умишлено заразяващи се гълъби при лабораторните условия, учените понякога са способни да демонстрират някои неща, но освен онези експерименти никога не е имало каквито и да било красноречиви факти за това, че гълъбите в действителност изиграват значителна роля в избухванията и разпространения на зарази. Ние не можем да претендираме обаче,че тези гълъби са напълно нечувствителни на H5N1 вирус, но това е факт, при който избухванията на заразата между гълъби никога не се е срещала. Гълъбите са много нечувствителни на H5N1 вирус, и която и да било роля на гълъби в заразяванията никога не е била доказвана. Ако разгледаме примерите, ще открием огромно число на бозайници, като например домашната котка която е много пъти по-податлива и също може да изиграе ролята на разпространител на вируса. Ето защо експертите на Европейската Ветеринарна Комисия мислят,че непреклонните мерки, които са взети спрямо състезаващите се гълъби са много завишени.

 

Никакъв Риск

 

Крайното заключение на Ветеринарната Комисия е, че гълъбите не представляват абсолютно никаква значима заплаха, от какъвто и да било характер в грипната епидемия и това изявление е основано на научно изследване. Освен това ще бъде изяснено, че нито Ние, нито нашите гълъби могат по абсолютно никакъв начин или път да допринесат за разпространението или избухването на вируса. Гълъбите просто остават в техните гълъбарници, и ако те се използват в състезания се превозват в контейнери, които се използват единствено за транспорт на гълъби, като след пускането им те непосредствено отлитат за в къщи по въздух. С това се има предвид,че рисковете от заразяване или разпространение на вируса при състезанията с гълъби разумно може да бъде изключен. Освен това гълъбите не се разтоварват в области, където избухването се е срещало, което прави който и да било риск на разпространение на птичия грип при състезанията с гълъби равни на по-малко от правдоподобните. Допълнителните мерки следователно са главно козметични и не са ефективни.

 

Лоби

 

След обяд Европейската Комисия на FCI се срещна. В това събрание главни теми бяха мерките, които са в сила и ефекта за състезанията с гълъби, както и очакванията за началото на предстоящия състезателен сезон. Трябваше да стане ясно на участниците, че доброто лоби е необходимо за подходящо овладяване на проблемите. Усилията вече са били направени в ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и за това има доказателства, като например снемането на гълъба от направената категория "домашна птица" и Комисията към FCI успява да направи състезанията с гълъби възможни дори и в случай на избухване на птичи грип. Но също така на този етап на кризисна обстановка непрекъснато лоби е необходимо. Това лоби би трябвало да убеди и двете страни представяни от ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и Държавите членки. Професионалисти искат надеждни финансови средства, обаче и в тази област все още има проблеми. Чрез надеждни съдействия от Германия и Холандия ние сме били способни да работим последните месеци, но трябва да стане ясно, че всички Състезателни федерации на Гълъбовъди в ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ трябва да вземат участия за да продължават да правят това възможно.

 

Вноските на страните са ежегодни. Допълнителни пари са поискани, за да можем да реагираме в текущата кризисна обстановка. Холандия има предложена инициатива да се получи допълнителна (количеството пари) помощ, за да обезпечим това, да направим допълнителни изследвания и да разполагаме с достатъчен ресурс за това. Лобито към Европейската Общност и индивидуалните страни се нуждаят силно от предотвратяване на мерките взети срещу състезателните гълъби или за предотвратяване им ще бъде направено всичко възможно. В това не е само преглеждането на издания, че сега се намираме в зоната на птичия грип, но също така и вземаме мерки, като например за превоза и лекарствата. Юридическа подкрепа може да се поиска в много зони, като например отделния случай в Франция, която отказва да допусне чужди гълъби. Също така нашето изследване ще бъде необходимо за да бъдат убедени и компетентните институции. Така бе разрешено при срещата на Ветеринарната Комисия на FCI това, че инж. Duchatel от Университета на Лиеж – Белгия, ще бъде упълномощен да направи анализ за уязвимостта на състезателните гълъби към H5N1. Предложението ще бъде предоставено и обсъдено в начало на 2006 г. Сега фирмата Intervet има направена ваксина и изследва материали достъпни за анализ.

 
www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон !
 
< Prev   Next >