www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Болест - основно понятие
Болест - основно понятие
Процес при който се нарушават нормалните функции на орган или органи под влиянието на външни или вътрешни причини се нарича "БОЛЕСТ". Причини за дадени заболявания могат да бъдат класифицирани на инфекциозни и неинфекциозни.

Много често неинфекциозните фактори са предпоставка за възникване и развитието на инфекциозни болести.

По време на възникване на едно заболяване са налице три фази, които се развиват в определена последователност.
При първата фаза причинителя прониква в организма на птицата, но по различни причини не може да се размножи там. Заболяване не настъпва, но заразеният индивид е преносител на дадената болест (заразоносител). При втората фаза причинителят, вече проникнал в организма, много добре се размножава. Този период се нарича латентен (скрит). Птицата наглед изглежда здрава, не проявява симптоми на заболяването, но е също преносител на болестта.

При третата фаза размножилият се причинител отделя продукти които са патогенни и нарушават нормалното функциониране на дадени органи и системи. Птицата е клинично болна и проявява характерните симптоми на определената болест. Следващите посоки на развитие са две: първата включва лечение, стабилизиране на имунната система и оздравяване, а втората фаза на развитие на болестта, блокиране на защитните сили, водещо до смърт на птицата.

Още няколко момента са важни за изхода на дадено заболяване. Това е виролентността на причинителя, както и неговата патогенност. Вирулентността определя силата и степента, с които причинителя уврежда различните органи и системи. Трябва да се знае, че изброените по горе фази и фактори протичат по различен начин в отделните видове декоративни и домашни птици. Дадени бактерии вируси и др. причинители могат да бъдат безопасни за пилета, пуйки и папагали, но същевременно да са смъртоносни за гълъби. Обратният вариант също е възможен. Всички тези процеси са пряко или косвено свързани с имунната система на организма, която има задача да разпознава и отстранява всякакъв чужд организъм, проникнал отвън или отвътре в него. Нейното състояние е решаващо за изхода от дадено заболяване, както и възможността едно животно да заболее или не. На тази система оказват влияние много фактори , като например, правилното отглеждане и хранене, оптималната населеност, стресовите фактори, генетичните предпоставки (близко родствено кръстосване), и др.

Напоследък много се пише и говори за фактора стрес. Този фактор не може да бъде разглеждан изолирано от физиологичното състояние на птиците. Процесите, протичащи в организма, при заболяване са много сложни, те се осъществяват на различни нива. Някои научните постижения разкриват отделните механизми и тяхната взаимовръзка. Причините, които предизвикват стрес, са в основата на по-голяма част от неуспехите при отглеждането на гълъби. В това отношение самото отглеждане на птиците в кафези и волиери е стресова ситуация. Някои стресови фактори са: транспорт на птиците, пренаселеност при отглеждане, неподходяща температура, сезонно линеене, хипо- и хипервитаминизиране, прекомерни натоварвания (тренировки и състезания при високо-летците), външни и вътрешни паразити, натоварване при размножителния период и др.

За предпазване на птиците от заболяване особено важно е да се провежда профилактика, а това включва: редовна дезинфекция, имунизиране срещу вируси и бактериални заразни заболявания, отстраняване на стрес факторите, вътрешно и външно обезпаразитяване, профилактично третиране с лекарствени средства през определен период от физиологичните цикли на птиците (но винаги след консултация или под наблюдението на специалист).Да не се прекалява с близко родственото развъждане. Броя на люпилата да бъде в нормални граници, за да не се изтощават родителските двойки. При възможност би било добре младите птици, които вече самостоятелно се хранят, да бъдат отделяни от старите, а всяко заболяло или съмнително животно веднага да бъде отстранявано от здравите, за да има възможност лечението да се провежда индивидуално на изолирано място.

 
www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон !
 
< Prev   Next >