www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Честита Баба Марта, спортни гълъбовъди! Това е нашият празник
Честита Баба Марта, спортни гълъбовъди! Това е нашият празник

www.SportPigeons.net ЧЕСТИТА БАБА МАРТА ! 

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

The largest meeting place for racing pigeon fanciers in Bulgaria!

Честита Баба Марта, спортни гълъбовъди! Това е нашият празник.

01 март е празника на всички гълъбовъди на спортни гълъби!

Честит празник и успешен сезон 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=cf1bgWlJzRE (Гледайте тук клипа за легендата на мартеницата)

Легендата за произхода на българската мартеница е свързана с прабългарите, основателя на българската държава - хан Аспарух и пощенският гълъб (по наше време използван за спорт).

Към края на своя живот владетелят на прабългарите хан Кубрат повикал петте си сина и им заръчал да не се разделят, да бъдат винаги заедно, за да не могат врагове да ги нападнат и поробят.

Минало се време, ханът починал. Тогава хазарите нападнали прабългарите и пленили дъщерята на Кубрат - Хуба. Предводителят на хуните Хан Ашина предложил на синовете да го признаят за техен владетел. Само така щял да освободи сестра им и да им остави земите. Ханските синове били поставени пред трудно изпитание.

Най-големият син, Баян, признал хазарското владичество и останал при пленената си сестра. Другите тръгнали да търсят свободна земя за своите племена. Единият се отправил на север, а другите - Аспарух, Кубер и Алцек, потеглили на юг.

Преди да се разделят, братята тайно се уговорили с Хуба и Баян да останат при хан Ашина, докато намерят свободна земя. Уговорили се Аспарух да им изпрати птица, вързана със златна нишка на крачето, която ще бъде знак , за да избягат. Братята потеглили и оставили пленената девойка и Баян в ръцете на злия Ашина.

След време при Хуба долетял гълъб със златен конец на крачето. Както се били разбрали, Хуба и Баян избягали от лошия хан и достигнали водите на Дунав. Не знаели какво да направят. Само птицата можела да им покаже пътя, а те не знаели как да преминат на другия бряг. Баян взел бял конец, който Хуба вързала на крачето на гълъба. Пуснали птицата да полети, но в този момент се появили преследвачи от хунското племе, които започнали да ги обстрелват. Гълъба бил ранен от стрела и началото на конеца почервенял от кръвта му. В този момент на другия бряг на реката се появил Аспарух с неговите войници. Хуните, като го видели и побягнали. Аспарух помогнал на Хуба и Баян да минат реката.

Тогава Аспарух взел конеца от крачето на гълъба и белия му край завързал с червения. Закичил всеки един от своите войни с късче от този свещен конец. След това застанал пред войската и признал, че той и неговите братя не са се вслушали в съвета на баща си и така са заплатили с кръвта си своето разединение. Заръчал червено-белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги ще свързва българите.

От тогава на първи март всички българи се окичват с червено-бели мартенички, носещи им здраве, радост и успех.

А всички спортни гълъбовъди празнуват своят спортен празник.

 ЧЕСТИТА БАБА МАРТА ! 

 
< Prev   Next >