www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Int. Barcelona 2016
Int. Barcelona 2016

www.SportPigeons.net

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

The largest meeting place for racing pigeon fanciers in Bulgaria!

 

In Int. Barcelona 2016 will participate pigeons from Romania, Bulgaria and Moldova!

Started the organization for collection and transportation of pigeons from Bulgaria, Romania and Moldova in this year for Barcelona International.
All wishing to participate in this historic flight must enroll and pay the participation fee until June 16, 2016
This year flight from Barcelona will take place on July 1, 2016 (Friday).
Pigeons should be Cureghem centre in the town. Wolvertem - Belgium on June 26, 2016 (Sunday) to mark the wings.
All pigeons will be collected on June 24, 2016.
Transport will be done with Geraldy trailer and go on 24 June evening for Belgium.
Places are limited to a maximum of 300 pigeons, then filling that number ends recording.
Geraldy trailer has a maximum capacity of 240 pigeons (12 cells 20 pigeons). The remaining 60 pigeons are transported in three plastic cells (3 cells 20 pigeons) in VW Caddy which will pull trailer (these three cells are spare and will only be used if there are more than 240 enrolled pigeons!). (See attached photos of the trailer and plastic cells for transportation)
If the pigeons are less than 300 will be evenly distributed throughout the cell.
The entry fee per pigeon is 20 euros (the price includes and transportation to Belgium).

Organizers:

Ilijan van der Zhek for Bulgaria.
Tel: +359 897 260 666; +359 879 260 666

Florin Cristuinea for Romania and Moldova.
Tel: +40 773 801 720; +40 740 811 550; +40 761 585 055

Good luck to all participants.
===================================================
В Инт. Барселона 2016 ще участват гълъби и от България, Румъния и Молдова!

Започва организацията за събиране и транспортиране на гълъбите от България, Румъния и Молдова в тазгодишното издание на Барселона Интернационал.
Всички желаещи да участват в този исторически полет трябва да се запишат и платят таксата за участие до 16 юни 2016 год.
Тази година полетът от Барселона ще се състои на 01 юли 2016 (петък).
Гълъбите трябва да бъдат в Кюрегем центъра в гр. Волвертем - Белгия на 26 юни 2016 (неделя) за маркиране на крилата.
Всички гълъби ще се събират на 24 юни 2016.
Транспорта ще се осъществи с ремарке Джералди и тръгва на 24 юни вечерта за Белгия.
Местата са ограничени до максимум 300 гълъба, след запълване на тази бройка приключва записването.
Ремаркето Джералди е с максимален капацитет за 240 гълъба (12 клетки по 20 гълъба). Останалите 60 гълъба ще се транспортират в три пластмасови клетки (3 клетки по 20 гълъба) в VW Caddy с което ще се тегли ремаркето (тези три клетки са резервни и ще се използват само ако има над 240 записани за участие гълъби!). (Вижте приложените снимки на ремаркето и пластмасовите клетки за транспортиране).
Ако гълъбите са по малко от 300, ще бъдат разпределени по равно в клетките.
Таксата за участие на един гълъб е 20 евро (в цената е включен и транспорта до Белгия).

Организатори:

Ilijan van der Zhek за България.
Тел: +359 897 260 666; +359 879 260 666

Florin Cristuinea за Румъния и Молдова.
Тел: +40 773 801 720; +40 740 811 550; +40 761 585 055

Успех на всички участници.
 
< Prev   Next >