www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Да произвеждаме добре гълъби.
Да произвеждаме добре гълъби.
Думата произвеждам може да шокира някои читатели. Въпреки, че става въпрос точно за произвеждане на хубави гълъби когато искаме да се занимаваме с истинско гьлъбовъдство. Произвеждането на хубав гълъб е цел, която всеки гълъбовъд би искал да постигне. Колко пъти сме виждали гълъбовъди да напредват, защото имат един или няколко забележителни гълъба, но в деня когато този или тези пощенски гълъби изчезнат, свършено е. Гълъбовъдът се връща към голямата група на анонимните, които се класират много рядко или никога.

  Истинският проблем не е да имаш хубави гълъби, а да знаеш как да ги възпроизвеждаш. Всъщност да имаш хубави гълъби не е много трудно. С пари (ако гълъбовъдът има нужните средства) може да получи от един - шампион и ако не е лош любител, да получи от потомството пощенски гълъби на шампиона един или повече и да блесне за известно време. Един не така страстен любител или не разполагащ с толкова пари може да чака случайността и провидението да му донесат обект от класа. Това става, зная много такива случаи, но по отношение на броя на съществуващите гълъби те са нищожно количество. Най-често използваният от аматьорите "метод", за да имат добри млади, е да свържат добър с добра или поне най-добрите. Тези на-добри всъщност често са най-малко лошите, което не е едно и също. Но чифтосването на два наистина добри гълъба не дава често очаквания резултат. Причината за това е проста- белезите, които създават хубави гълъби, се унаследяват слабо. В този случай може да се разчита само на късмет и на случайност.

Познавам добри гълъбовъди, които имат дарба. Те са такава рядкост, както и изключителните гълъби, получени от съчетаването на добър с добра. Но тези гълъбовъди, макар и да са шампиони, не допринасят много за гълъбовъдния спорт, тъй като не са в състояние да предадат дарбата си. Без техника дарбата е само една мания.

Само научните и широко експериментирани методи задържат вниманието ми. В края на 19 век Феликс Жиго откри пътя на научното гьлъбовъдство. По-късно д-р Брикус също не му отстъпи, като създаде пощенски гълъби от забележителни раси, с особено предаващи се белези.

Няма да цитирам имена на гълъбовъди, чийто принцип за възпроизводство е на научни основи. Те са всъщност доста и това би могло да доведе до полемика, което не е моя цел. Но не в Европа трябва да се търсят основите и източниците на научното гьлъбовъдство, Методите, които ще опиша, се използват повече от половин век от животновъдите в САЩ. Ето защо термините са английски. Тези методи за селекция се използват при всички видове птицевъдство.

В птицевъдството очевидно е по-лесно да се съди за резултатите, тъй като всичко е видимо и осезаемо. Птицевъдът може да претегли птиците, да съди по крилата, да види различните предавания на видими белези, а също и да преброи яйцата, за да селекционира женските.

За гълъбовъдите, които вярват най-вече в способностите за ориентиране (като мен), се подразбира, че трябва да чакат повече, за да съдят резултатите. Тъй като проблема за наследствеността е глобален за всеки животински вид, ние трябва да използваме същите методи като птицевъдите.

Всички американски методи произтичат от работа при кръвно родство. На практика трите метода се сливат и допълват. Кръвното родство има за цел да разбие или да фиксира качествата. Трябва да знаем, че кръвното родство сумира или стабилизира, както качествата така и недостатъците. Очевидно е, че трябва да съединим роднински обекти, които притежават едни и същи качества, но никога едни и същи недостатъци. Това е абсолютно правило. Трудността идва най-вече в способностите на животновъда да прецени качествата и недостатъците.

Много любители свързват кръвното родство, без да знаят защо. Всъщност, ако не притежаваш гълъб със стойност, кръвното смешателство няма да има голям ефект. Еднокръвното отглеждане от посредствено или средно потекло не е оправдано. Ако нямате гълъби с голяма стойност, най-добре е да кръстосате, докато евентуално "получите" един добър. Едва тогава от този добър можете да предприемете развъждането. Но това е една много сложна област и аз ще се огранича в това експозе с най-простото и най-бързото, т.е. развъждане направено с обект принадлежащ на потомство със стойност. Ще се придържам към това, считайки, че всяка друга теория зависи в голяма степен от националната лотария. Не мислете, че тези теории и практика са новост, която искам да лансирам. Те ще се сторят революционни само на мнозинството гълъбовъди, които са много изостанали. Познавам птицевъди, зайцевъди, отглеждащи канарчета, и добри рибовъди, които използват тези методи повече от 30 години.

 

ИНБРИЙДИНГ

 

Това е най-простият и незабавно осъществяващ се метод. Състои   се от чифтосване на шампион или произхождащ от шампион от най-чисто потомство със сина или дъщеря му. Този син или дъщеря   ще има най-голямата възможна прилика със своя родител,ставайки   негов партньор. Този субект не трябва да има никакъв видим   недостатък.

Методът има предимството да фиксира  много  бързо белезите на   изходния гълъб, избран като еталон. Ако за нещастие недостатъкът,общо за двойката гълъби е останал незабелязан той ще бъде подсилен в   поколението. Когато човек има известен опит  при чифтосването по кръвно   родство обикновено избягва това затруднение. Гълъбчетата произлезли от тези двойки чрез "инбрийдинг" няма да бъдат  непременно добри пощенски гълъби, дори   напротив, но те ще бъдат родоначалници на цяло потекло, което   ще създаде добри и  много от лошите разбира се.

КРОСБРИЙДИНГ

 

Този принцип също е прост, трябва обаче да притежавате обекти   от две много чисти потомства.Кръстосват се два гълъба от чисто, но различно потомство и се получават максимален брой пощенски гълъби с голяма стойност.  За да имате добри пощенски гълъби това е най-добрият и най- бързият начин. Той естествено изисква да притежавате две еднокръвни потекла със стойност, което не за всеки гълъбар е възможно. Ако се осъществи предишната година "инбрийдинга", описан по-горе, с два гълъба от добро текло, ще направите едно чифтосване "кросбрийдинг" без проблем. Това е един забележителен метод за кръстосване. Двата расови гълъба за разплод бавят качествата на тяхното поколение. Уви, всеки медал има обратна страна "Кросбрийдинг" произвежда много пощенски гълъби  с голяма стойност при пътуване, но няма продължителност, т.е. пощенските гълъби,създадени чрез кръстосване, колкото и да са добри, са често и обикновено посредствени гълъби за разплод. Те могат да печелят награди на конкурси, но не трябва да се разчита на тях за осигуряване на продължителността в потомството.

Този метод е много широко използван от птицевъдите на кокошки за месо и на носачки. Тези птицевъди имат много чисти расови птици, кръстосват ги и получават забележителни расови  образци  далеч превъзхождащи родителите. Такива са кокошките за търговия. Те също не дават нещо особено при възпроизводство. За две или три  поколения силата на кръстоската и основ­ните качества на техните прадеди изчезват.

 

АУТБРИЙДИНГ

 

Това е методът, използван от много европейци шампиони. Англичаните и германците са, както изглежда, най-големите привърженици на този метод във Франция също някои шампиони го използуват и го наричат често "втора закалка".

Начинът е прост и рентабилен както по отношение на създаването на пощенски гълъби, така и за създаване на расови гълъби за  разплод.

Като начало ви трябва, разбира се, един добър гълъб колкото се може от по-добро потекло. После работите по близко кръвно родство. Като достигнете до истинска колония, хомогенна по своите белези и качества, процедирате чрез аутбрийдинг. За да го осъществите търсете при друг любител чудесна птица и близка до типа, който вече притежавате- Този нов пощенски гълъб ще бъде съвъкуплен с най-чистите и типични представители на вашата добра колония. След това вливане на нова кръв ще се върнете незабавно към основното отглеждане, като съчетавате повече или по-малко близки птици.

Можете да прибягвате към вливане на чужда кръв всеки две до три години според значението на  колонията.

Благосклонен съм към този метод и ви го препоръчвам най-много. То­зи метод, за любител с известна сръчност  и интерес към генетиката, е най-лесно осъществим. Това е  гълъбовъдство достъпно за средния любител и още повече с тази техника не е необходимо да притежавате голяма колония .

 

ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПОЛЕТИ МЛАДИТЕ ГЪЛЪБИ ДА СЕ ПУСКАТ НЕЧИФТОСАНИ

 

Отмине ли времето за полети със старите гълъби, започват  вече полетите с младите и с тях дискусиите относно полетите  с млади гълъби. Има най-различни мнения за оценката на полетите на младите гълъби, тези  полети са поместени в месеците август и септември и служат за това да се приучат младите гълъби. Те трябва да свикнат със съвместното пребивава не и навици свързани с масовите стартове.

Младите  гълъби на първо и второ люпило през август са до толкова развити че могат да участват в полетите за млади гълъби. За подготовката на младите гълъби по време на състезателният сезон се предвиждат два пред полета и три  полета. Разумно е когато състезателните полети за млади гълъби са определени така, че да не преминават границата на 300 км. Младите гълъби се намират във важен стадий на развитие и трябва по това време да не им се поставят твърде големи разстояния.

Един полет на 300 км при благоприятни атмосферни условия не може да навреди на младия гълъб. Състезания с млади гълъби на дистанция 500 км., даже 600 км могат да се организират в страните с традиции.

Млади гълъби които издържат на такива състезания за остатъка  от своя живот са така похабени от износване на организма си, че не са в състояние на каквито и да било значителни постижения.

Цел  на полетите на младите гълъби:

Полетите с млади гълъби се провеждат,за да привикнат младите   гълъби навреме със своите бъдещи задачи. Освен това тези полети    могат да помогнат на гълъбовъдите при евентуален подбор.

Много просто би било,ако на края на полетите биха могли да се  вземат  като мащаб за да се  разбере кой гълъб може да остане и кой е негоден. Всички  гълъбовъди  знаят ,че за съжаление не е така. Примери от  собствен опит доказват, че млади гълъби, които са получили  няколко награди,по  късно не оправдават доверието. Знаем че  не е рядкост млади   гълъби  да  закъсняват   при връщането си в къщи, а след пълното си развитие да станат победители.

 

Тренировката  изисква  бодрост!

 

За да бъдат в форма за състезателните полети гълъбите трябва да бъдат добре оформени. Това значи от началото

на летателния сезон  гълъбите да са направили няколко тренировъчни полети, така че техните летателни и ориентировъчни възможности да бъдат усвоени. Тренировката служи за физическо оформяне на мускулите,  на гълъбите, които са решаващи за постиженията при състезателните полети. Трябва да издържат напреженията на един  състезателен полет. Тренировките трябва така да се подреждат, че да се започва с къси полети, и накрая трябва, да се завършват с 100км - 150км.

Как трябва да се провеждат тренировките през отделните месеци, за да бъдат гълъбите в началото на летателния сезон в една добра форма?

 

 

От м.януари - м.март

 

През тези месеци гълъбите не се тренират или малко се тренират понеже си почиват от умората през летателния сезон и събират нови сили за предстоящия летателен сезон. За да възвърнат гъвкавостта на мускулите си са достатъчни само полетите около  гълъбарника. Не е за предпочитане да карате гълъбите насила да тренират. Тези тренировки са повече вредни отколкото  полезни. Доказано е, че ако през месец март късно излюпените гълъби се тренират, те нямат възмож­ност да участвуват в полетите при  по-старите гълъби. От получените резултати гълъбовъда може да направи оценка за стойността на късно -излюпените  гълъби. Те би трябвало да  се тренират до 50км.

 

 

м.април

 

През  този  месец   започва  тренировката на  тези  гълъби,   които по-късно ще участват  в  състезанията. Тренировъчните полети трябва да  започнат с едно разстояние от 15-20 км при това се тренират и гълъбите, които за първи път ще вземат участие в състезание. След това разстоянието се увеличава на 50км , 80км до 100км. В една такава тренировъчна система предварителните полети протичат смислено.

 

м.май до - м.юни

 

Въпреки че гълъбите седмично са натоварени с провеждащите се  състезания, доказва се, че е благоприятно между отделните полети да се провеждат и къси тренировъчни полети по 50км  разстояние.Тези  полети служат да разградят продуктите на обмяната на веществата например млечната киселина. Който не е пускал гълъби на първите състезателни полети през сезона, трябва да подготви тези гълъби за старта по-същия начин,както останалите през м.април.

 

www.SportPigeons.net ви пожелава успешен сезон!

 
 
< Prev   Next >