www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Подобряването на линията III
Подобряването на линията III
Преди време един гълъбовъден седмичник, De Ве1gische Duivensport! (Белгийски гълъбовъден спорт) организира ден на среща и обмен на знания между гълъбовъдите, която се състоя в Lion d"Or (Златния лъв) на пл. "Сен Жери" в Брюксел. Там прегледах и подбрах за чифтосване повече от 500 гълъба и че­тох от книгата си "Чифтосване, отглеждане и състезания". След това в програмата бе въведена една новост. Тя се състоеше в това, че посетителите имаха възможност да задават всякакви въпроси по проблеми свързани с гълъбовъдния спорт, на които трябваше да отговарят... Жул Гале и аз. За мен това беше инте­ресно и приятно. Въпреки, че някои въпроси се отнасяха до те­ории, популярни преди години, те ни бяха поставени по-скоро като изпитание. Тези теории (като теорията за крилата напри­мер) са били достатъчно широко обсъждани в пресата. Разгово­рите по тях бяха много вълнуващи за мен и мога да заявя, че успяхме да удържим позициите си. Както и за слушателите, та­ка и за нас спорните теми бяха крайно интересни за обсъждане. По късно ще се върна на въпроса за теорията за крилата и ще си кажа мнението за нея.Един от гълъбовъдите запита нещо, което съдържаше в себе си много въпроси: "Какви качества да търся, когато под­бирам двойките си за разплод?" Аз му отговорих, че ще трябва да следи за всички физически качества, които не са никак мал­ко: костна структура, мускули, оперение, баланс, състав на кръвта, сърце, дробове, гръдна кост, гърло, характер и т.н. Всички тези качества са важни и подробно описани в книгата ми "Чифтосване, отглеждане и състезания". Както съм отбеля­зал в нея, винаги търся перфектните гълъби за разплод. С ми­нимум лоши черти и максимум добри винаги можете да изгра­дите отлична линия. Такава линия може да запази стойността и позицията си в продължение на години.Може би ще запитате: "Как да открия тези добри чер­ти?" Когато оценявам някой гълъб действам в следната после­дователност. Първо вземам гълъба в ръце и много леко го на­тискам по гърба. Птиците, които имат слаб гръб или груби и сухи пера са неподходящи. На първо място поставям перфект­ното здраве. Следващото изискване е за богата копринена плътна и лъскава перушина съпътствана от минимално телесно тегло. Ако често имате възможност да държите в ръце добри гълъби, скоро ще добиете незаменим опит в тази област. Птиците, които са с наднормено тегло и не са в 100-процентова форма (което често се случва през зимата) не се вземат пред­вид. Говоря само за гълъби, които са хранени правилно и за ко­ито са полагани нужните грижи. Като има всичко това предвид, опитният гълъбовъд може да добие добра представа за птицата още с първите си впечатления. След това опипвам мускулите. Може би това е най-трудната задача, защото са нужни много опит и познаване на различните линии и техните качества кога­то се дава мнение за формата и за другите качества на мускули­те. Трудността идва и от това, че съществуват много различни линии и няма общо правило, по което да се извеждат заключе­нията. Малко са гълъбовъдите, които могат с някаква сигурност правилно да определят качествата на мускулната структура. Много други си мислят, че разбират от тези неща, но когато ми се е случвало да ги изпитвам при посещенията им в моя гълъ­барник, съм стигал до заключението, че правят твърде много грешки. Ето защо заявявам, че са малцина тези, които след като прегледат гълъба ви могат да ви кажат на какви разстояния мо­же да лети или още повече, на какви разстояния ще може да пе­чели. Изводът от това би бил, че само специалистът (и никой друг) може да познае добрия гълъб. Това не е съвсем вярно. В някой случаи гълъбовъдите могат да се ориентират много по-добре от оценителите, през чиито ръце минават много птици н които понякога забравят, че може да има и силни гълъби с от­пуснати мускули. С други думи: има много доказателства за то­ва, че гълъб с по-слабо тяло, но изпълнен с решимост и жела­ние може да стане първокласен състезател. Това се е случвало на мнозина и то не веднъж. Не трябва да се забравя, че това са птици, които комбинират решимостта си с някакви физически качества. Вземайки всичко това предвид, птиците с най-много добри качества ще правят най-малко грешки. Опитният оцени­тел трябва да може да познае добрата птица независимо дали тя ще печели на 100 или на 800 км, с 800 или с 1800 м/мин.Може би ще е нужно да обясня всичко това по-ясно, защото в противен случай може да остане неразбрано. В много от предишните си статии съм писал, че по очите на гълъбите (наситеността на цвета, еластичността на зеницата и т.н.) може да се определи стойността на птицата, качествата и характера й. Роля играят също и формата на главата, позата и реакциите. За­белязвали ли сте, че птиците на които зениците не се движат много и остават широки дори при ярка светлина са доста нерв­ни. Иначе казано това са диваци, гълъби, които дори при най-малка грешка по време на състезание се губят и никога не се завръщат. За пореден път казвам, че това което е с най-голямо значение за мен и това от което никога няма да се откажа да търся, е доброто общо качество. Често моята логика се е доказ­вала когато съм посещавал гълъбарници, за да оценявам гълъ­бите в тях. Както и да е, на тази тема ще се върна в някоя от следващите статии.Да не си помислихте, че поради останалите неща пре­небрегвам мускулната структура при оценяването на гълъба? Дори напротив - не е тайна, че тя е от голямо значение за мен. Мускулите формират външните показатели за силата на гълъба. Това означава, че истинският познавач може да определи по­тенциала на птицата въз основа на всички от вече споменатите качества: стойност и характер (по очите, главата и реакциите на гълъба) и силата и възможностите (по мускулите) на гълъба. За мускулите, състава на кръвта и жизнеността на птицата ще ви разкажа повече в някоя от следващите статии.

 

www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон!


 
< Prev   Next >