Начало Статии Подобряването на линията III
Подобряването на линията III
Преди време един гълъбовъден седмичник, De Ве1gische Duivensport! (Белгийски гълъбовъден спорт) организира ден на среща и обмен на знания между гълъбовъдите, която се състоя в Lion d"Or (Златния лъв) на пл. "Сен Жери" в Брюксел. Там прегледах и подбрах за чифтосване повече от 500 гълъба и че­тох от книгата си "Чифтосване, отглеждане и състезания". След това в програмата бе въведена една новост. Тя се състоеше в това, че посетителите имаха възможност да задават всякакви въпроси по проблеми свързани с гълъбовъдния спорт, на които трябваше да отговарят... Жул Гале и аз. За мен това беше инте­ресно и приятно. Въпреки, че някои въпроси се отнасяха до те­ории, популярни преди години, те ни бяха поставени по-скоро като изпитание. Тези теории (като теорията за крилата напри­мер) са били достатъчно широко обсъждани в пресата. Разгово­рите по тях бяха много вълнуващи за мен и мога да заявя, че успяхме да удържим позициите си. Както и за слушателите, та­ка и за нас спорните теми бяха крайно интересни за обсъждане. По късно ще се върна на въпроса за теорията за крилата и ще си кажа мнението за нея.Един от гълъбовъдите запита нещо, което съдържаше в себе си много въпроси: "Какви качества да търся, когато под­бирам двойките си за разплод?" Аз му отговорих, че ще трябва да следи за всички физически качества, които не са никак мал­ко: костна структура, мускули, оперение, баланс, състав на кръвта, сърце, дробове, гръдна кост, гърло, характер и т.н. Всички тези качества са важни и подробно описани в книгата ми "Чифтосване, отглеждане и състезания". Както съм отбеля­зал в нея, винаги търся перфектните гълъби за разплод. С ми­нимум лоши черти и максимум добри винаги можете да изгра­дите отлична линия. Такава линия може да запази стойността и позицията си в продължение на години.Може би ще запитате: "Как да открия тези добри чер­ти?" Когато оценявам някой гълъб действам в следната после­дователност. Първо вземам гълъба в ръце и много леко го на­тискам по гърба. Птиците, които имат слаб гръб или груби и сухи пера са неподходящи. На първо място поставям перфект­ното здраве. Следващото изискване е за богата копринена плътна и лъскава перушина съпътствана от минимално телесно тегло. Ако често имате възможност да държите в ръце добри гълъби, скоро ще добиете незаменим опит в тази област. Птиците, които са с наднормено тегло и не са в 100-процентова форма (което често се случва през зимата) не се вземат пред­вид. Говоря само за гълъби, които са хранени правилно и за ко­ито са полагани нужните грижи. Като има всичко това предвид, опитният гълъбовъд може да добие добра представа за птицата още с първите си впечатления. След това опипвам мускулите. Може би това е най-трудната задача, защото са нужни много опит и познаване на различните линии и техните качества кога­то се дава мнение за формата и за другите качества на мускули­те. Трудността идва и от това, че съществуват много различни линии и няма общо правило, по което да се извеждат заключе­нията. Малко са гълъбовъдите, които могат с някаква сигурност правилно да определят качествата на мускулната структура. Много други си мислят, че разбират от тези неща, но когато ми се е случвало да ги изпитвам при посещенията им в моя гълъ­барник, съм стигал до заключението, че правят твърде много грешки. Ето защо заявявам, че са малцина тези, които след като прегледат гълъба ви могат да ви кажат на какви разстояния мо­же да лети или още повече, на какви разстояния ще може да пе­чели. Изводът от това би бил, че само специалистът (и никой друг) може да познае добрия гълъб. Това не е съвсем вярно. В някой случаи гълъбовъдите могат да се ориентират много по-добре от оценителите, през чиито ръце минават много птици н които понякога забравят, че може да има и силни гълъби с от­пуснати мускули. С други думи: има много доказателства за то­ва, че гълъб с по-слабо тяло, но изпълнен с решимост и жела­ние може да стане първокласен състезател. Това се е случвало на мнозина и то не веднъж. Не трябва да се забравя, че това са птици, които комбинират решимостта си с някакви физически качества. Вземайки всичко това предвид, птиците с най-много добри качества ще правят най-малко грешки. Опитният оцени­тел трябва да може да познае добрата птица независимо дали тя ще печели на 100 или на 800 км, с 800 или с 1800 м/мин.Може би ще е нужно да обясня всичко това по-ясно, защото в противен случай може да остане неразбрано. В много от предишните си статии съм писал, че по очите на гълъбите (наситеността на цвета, еластичността на зеницата и т.н.) може да се определи стойността на птицата, качествата и характера й. Роля играят също и формата на главата, позата и реакциите. За­белязвали ли сте, че птиците на които зениците не се движат много и остават широки дори при ярка светлина са доста нерв­ни. Иначе казано това са диваци, гълъби, които дори при най-малка грешка по време на състезание се губят и никога не се завръщат. За пореден път казвам, че това което е с най-голямо значение за мен и това от което никога няма да се откажа да търся, е доброто общо качество. Често моята логика се е доказ­вала когато съм посещавал гълъбарници, за да оценявам гълъ­бите в тях. Както и да е, на тази тема ще се върна в някоя от следващите статии.Да не си помислихте, че поради останалите неща пре­небрегвам мускулната структура при оценяването на гълъба? Дори напротив - не е тайна, че тя е от голямо значение за мен. Мускулите формират външните показатели за силата на гълъба. Това означава, че истинският познавач може да определи по­тенциала на птицата въз основа на всички от вече споменатите качества: стойност и характер (по очите, главата и реакциите на гълъба) и силата и възможностите (по мускулите) на гълъба. За мускулите, състава на кръвта и жизнеността на птицата ще ви разкажа повече в някоя от следващите статии.

 

www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон!


 
< Предишна   Следваща >