Начало Статии Подобряването на линията V
Подобряването на линията V
Следващата тема, която ще бъде разгледана е окото с всички негови характеристики, качества, знаци и т. н. Много е писано по въпроса какво може да се прочете в окото на гълъба. Особено голямо внимание се отделя на кръга на адаптация. Не казвам, че това е безсмислено, въпреки, че са малко тези, които знаят за какво всъщност става въпрос. Много хора са на мне­ние, че "кръгът" е тясно свързан с възможностите за ориента­ция. Други се съмняват в това, защото има множество добри гълъби без такъв кръг. Не е лесно да се даде еднозначен отго­вор. За такива случаи е изцяло важи поговорката: "Изслушай всички съвети и последвай само добрите". Най-добрите гълъбовъди са едни експериментатори, които опитват всяко нещо, което събужда интереса им. Такъв трябва да е всеки идеален и прогресивен гьлъбоиъд. Той трябва да може да осмисля всяка идея, да обогатява знанието си и по такъв начин винаги да е с по една крачка пред тези, които не си задават никакви въпроси. Тези, вторите, винаги ще остават в дъното на класациите пора­ди наивността си. Не отричам, че отделям доста внимание на качеството на очите. Това, което търся са главно здраве и жиз­неност. Блясъкът има важно значение. Премахвам гълъбите си с мътни очи. От наблюденията и сравненията, които съм правил стигнах до извода, че самият цвят на очите няма значение. Сред добрите гълъби, за разплод или състезателни, могат да се видят очи с всякакъв цвят. За мен по-важно е те да са ярки и пълни с елементи, пигмент или множество малки вени. Това са черти на тези гълъби за разплод, които могат да застанат в основата на нова линия. Това важи с още по-голяма сила, когато цветът на ириса е ярък. Доста дискусии са се водили по въпроса за кръга на адаптация. Някои поддържат тезата, че задължително той трябва да е затворен. Според други, това не е така. Първона­чално и аз мислех, че е добре гълъбите да имат пълен кръг на адаптация, но след като през ръцете ми минаха множество ве­лики гълъби си промених убеждението. Това дали гълъбът има завършен или непълен кръг в окото си не е толкова важно, кол­кото линията, от която произлиза. Доказателства за това ще на­мерите във всички утвърдени гълъбарници. Не казвам, че има много такива птици, по все пак те са достатъчно, за да поддър­жат качеството на линиите си. Подробно обясних този въпрос в "Чифтосване, отглеждане и състезания". Някои линии в резул­тат от кръстоски може да притежават и следните очни характе­ристики:

1.Ясно видим и частично черен кръг на адаптация заоби­колен от няколко пълни кръга около зеницата.

2.Кръгове заграждащи четвъртина, половина и дори цяла окръжност извън зеницата. Площта между този частичен кръг и кръгът на адаптация е с зелен или жълтеникав цвят. По средата може да има и по-тъмен нюанс.

3.Много от богато оцветените очи без определени кръгове имат множество линийки и малки вени, които показват отлично кръвоснабдяване. При гълъбите от тази група могат да се забележат най-много от характеристиките на добрите линии.

При формирането на линия винаги ще са нужни и птици със завършен кръг на адаптация. Те допринасят за това да може стойността на линията да се запази за дълго време. И все пак, не търсете добри гълъби за разплод само сред тези с пълен кръг. Почти всички много добри състезатели които пристигат с голяма преднина могат да станат родители на добро поколение. Посещавал съм много гълъбарници, където редовно се "влива нова кръв", чрез кръстосване извън линията. Това са гълъбар­ниците на Брос Вилеке, Куеърмонт, Иос Вандснбрук, Мартин ван Тюн от Шотен, Шарл Вандер Еспт от Оостенде, Ко Нипиус от Миделхарнис (Холандия), Хектор Десмет от Герардсберген, Густйе от Шотен и много други. При тях съм забелязвал, че фи­гурират   и  трите   гореспоменати   характеристики.   Може   би именно заради това те са се задържали на челните места толко­ва дълго време. Целта е да се прави много добра преценка при подбора на двойките за разплод, за да се получат най-добрите резултати. Естествено, трябва да се обръща внимание и на всички останали фактори, като например общото състояние, мускулната система, нервната система, характера и т.н. Не заб­равяйте и здравословното състояние. В нашия гълъбарник ви­наги сме кръстосвали птици с различни характеристики. Не съ­бираме птици с еднакви цветове на очите, защото това е най-сигурният път към провала. Не забравяйте за разнообразието в типа мускулна система, оцветяването на очите и другите очни белези. Когато подбирам птици за разплод търся такива с бога­то оцветени очи. С други думи - очи, в които цветовете са дос­татъчно наситени. Това, което ви казвам е самата истина, до ко­ято съм достигнал благодарение на знанието, което имам. Как­то аз, така и много други гълъбовъди са се възползвали от тези правила. Намерението ми е да ви разкажа колкото се може по­вече, за да можете вие да се възползвате от това. Търсете богато оцветените очи, пълни с белези и пигмент, независимо дали имат кръг или нямат. Това са качествата притежавани от истин­ски добрите .гълъби. Такива гълъби ако са били правилно отг­леждани и чифтосани, дават поколение, което на свой ред по­добрява още повече качеството на птиците в линията. Това е целта, към която трябва да се стремим в работата си. На тези, които не вярват в това ще кажа само: "Ако някога успеете да станете шампиони, просто се опитайте да останете на върха!". Това може да е станало по случайност или на късмет. За да мо­жете да повтаряте успеха си година след година ще е нужно нещо повече от късмет. Ако не ви достига място или финанси и не може да си позволите да държите 200 птици, тогава приказ­ките за "светлото" и "яркото" око ще ви звучат като някаква су­ха теория. Ако сте в това положение, поне знайте, че това е Те­ория, която се е доказала във всички от най-добрите гълъбар­ници в страната. Ако погледнете честно на нещата ще трябва да се съгласите. Съветът ми към тези, които искат да се научат на нещо, е да посещават най-успешните гълъбарници и да подър­жат в ръце най-добрите птици за спорт и разплод. Ако посетите истински шампион няма да ви е нужно да оглеждате твърде много птици. Жалко за най-младите гълъбовъди, които рядко имат възможност да обогатяват знанието си.

www.Sportpigeons.net  ви пожелава успешен сезон!
 
< Предишна   Следваща >