www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Изравнени шансове при състезанията с млади гълъби
Изравнени шансове при състезанията с млади гълъби
Всяка година спортният гълъбовъд отново се изправя пред въпроса: "Трябва ли да взема участие тази година с младите си гълъби в състезанията?". Този въпрос не е много лесен,  за да се отговори веднага с да или не, защото причините да се вземе участие в състезанията са многостранни.

Всеки селекционер трябва сам да си отговори на въпросите.
 

Основа (предпоставка) за участие.

Много спортни приятели не се представят както трябва със старите гълъби в състезанията през годината. Те са озадачени от малкото добри прояви на своите стари гълъби, затова те се надяват в предстоящите състезания с млади гълъби този баланс да се  подобри.

Голяма част от селекционерите разглеждат състезанията с млади гълъби, като подготовка към бъдещите задачи. Те участват с младите (в годината на тяхното излюпване) от една страна да ги изучат, от друга да свикнат с кабината за транспорт.

Едни се ограничават с предварителните турове, но по-голямата част участва в общите състезания.

При състезанията с млади гълъби шансовете са изравнени за всички спортни приятели.

Всеки се бори с непознати в някаква степен млади гълъби, към които не могат да се приложат особени методи за развитието им на бързината при завръщането в гълъбарника.

 

Основно против участие.

Много селекционери не държат на състезанията с млади гълъби, намират ги за излишни и не вземат участие в тях. По време на състезанията са изцяло заети със старите гълъби и след сезона мислят за повече спокойствие. За тях и техните семейства започва през август времето на отпуските.

Голяма част от селекционерите не желаят (предпазват се) да подлагат младите гълъби на допълнителни натоварвания.

Тялото все още не е достатъчно готово да поеме големите натоварвания без вреди.

Младите гълъби се изхабяват многостранно.

Затова тези селекционери са на мнение, че състезанията с млади гълъби не спомагат за тяхното развитие и не вземат участие в тези състезания.

 

Активно участие.

Ако се отговори на по-горе поставените въпроси с "да", тогава през юли се започва със съответната подготовка за участие в състезания на младите гълъби.

За участие от средата до края на август могат да вземат участие гълъби от първото и второто люпило, това са гълъби летели повече от 2,5 - 3 месеца.

Важното в случая е възрастта, а не състоянието на маузера (смяната на перата). Защото не всички гълъби сменят перата заедно (едновременно).

Като правило преди падането на третото махово перо (на ръката) не се започва с тренировките.

Тези гълъби вече са преминали чрез всекидневните си полети (патрулиране) една тренировка, и са способни да преодоляват без изтощение големи отсечки.

 

Задължително трениране

 Който желае да участва в състезания с младите си гълъби, трябва да обособи за тях един отделен участък  в гълъбарника.

Те не трябва да стоят по възможност заедно със стари гълъби. Сутрешните и вечерни дълги полети (продължителни) не са само добра тренировка, но и допринасят за детайлното изучаване на околната местност.

Затова първото трениране за полет трябва да е от 20 км, по-близките разстояния гълъбите са преодолели и са се запознали при техните всекидневни системни кръгови патрулни полети.

Постепенно с времето отдалечеността на тренировката става от 30 до 60 км, преди да включим младите гълъби в предварителните състезания.

 

Хранене и бързо влизане (влитане) в гълъбарника.

Който желае да се представя успешно в състезания, трябва да научи гълъбите си на ред и дневен режим.

След сутрешните и вечерни полети младите гълъби се "викат, мамят" и получават слънчоглед или други семена в малки количества.

Тези гълъби, които първи влезнат в гълъбарника ядат, закъснелите не ядат. Те остават гладни и следващия път съответно по-бързо ще се стремят да влизат в гълъбарника.

Количеството давано семе трябва така да е пресметнато, че да не води до преяждане, нито пък гълъбите да изпитват остър глад след това.

В денят на тренировката (полета) гълъбите получават едно сутрешно оскъдно хранене, така че като се завърнат да чувстват глад и на "мамещото подсвиркване" веднага да реагират като търсят входа за влизане в гълъбарника.

Само с този метод на хранене младите гълъби се научават по време на тренировките на точност и ред, както и на незабавно влизане в гълъбарника.

Въпросът е не само да имаме бързи гълъби, но и те веднага да влизат в гълъбарника.

Един покривен клечащ който не реагира на маменето на селекционера, учи и другите  гълъби  на такава лоша привичка и трябва да се унищожи (да се разделим с него).

 

Изравняване на шансовете при малки отбори.

Ние вече споменахме, че при младите гълъби съществува равен шанс за успех между отделните селекционери.

Това не расте (не се определя) от броя на участващите млади гълъби.

Дори участника с по-малък брой гълъби е в предимство спрямо този с по-голям брой.

Много по-лесна е подготовката на малък брой гълъби.

При голям брой участници от един гълъбарник, често се случва, че не можем да хванем навреме влитащите в гълъбарника гълъби, които взаимно си пречат.

 С по-малък брой гълъби по-лесно се занимаваме и следим по-лесно тяхното здраве.

 

Чифтосани млади гълъби.

Който преждевременно е започнал с люпенето (изкарването) на млади гълъби, има вече през август полово зрели гълъби.

Тогава е трудно да се задържат гълъбите от чифтосване. Във всеки случай трябва да се предотврати снасянето на яйца и отглеждане на малки.

Чрез оскъдно хранене и наличие на места само за стоене в този участък на гълъбарника можем да препятстваме горното.

За да нямаме през август полово зрели гълъби ,старите гълъби не трябва да ги чифтосваме преди 20-ти март.

С това препятстваме да имаме през август готови за чифтосване млади гълъби и съпътстващите ги с това проблеми, както и да направим по-добра оценка на резултатите от състезанията.

 

Селекция (подбор) след полетите (състезанията)

За едни по-късни успехи като стар гълъб, не може да се съди само от резултатите (представянето) на младия гълъб.

Така някои "асови" когато са били млади не са и виждали "кабината" за транспорт при състезанията за млади гълъби (въобще не са участвали в състезания) и въпреки това са се развили, като първокласни състезатели.

При състезанията с млади гълъби важното е не спечелените призови места, а редовното завръщане на младия гълъб, който не показва и признаци на изтощение (немощ).

С това те показват, че се ориентират добре и че имат съпротивителни сили, за да се развият през следващата година, като добри състезатели при старите гълъби.

Състезанията с млади гълъби, особено с женски, дават справка (оценка) върху това, дали чифтосването при родителите е удачно. След края на състезателният сезон има думата селекционера. Той трябва да оцени резултатите, косвено родителите (дали са подходяща двойка за мътене на състезатели) и преценка на физическите данни (тяло) на младия гълъб.

 Гълъби с груби телесни грешки (строеж на тялото, крила и т.н.), както и такива с лошо протекъл маузер (смяна на перата) не трябва да се държат в гълъбарника.

 www.SportPigeons.net  ви пожелава успешен сезон !
 
< Prev   Next >