www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Храна за спортни гълъби

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон

Poll

Racing pigeons sport is ...
 
Racing pigeons use for orientation
 
Home
ТЪРГ С ГЪЛЪБИ ЗА МАРАТОН !!! AUCTION PIGEON FOR MARATHON !!!
ТЪРГ С ГЪЛЪБИ ЗА МАРАТОН -  ЗАТВОРЕН !!!

AUCTION PIGEON FOR MARATHON - CLOSED !!!


www.SportPigeons.net

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

The largest meeting place for pigeon fanciers in Bulgaria!

ТОЗИ ТЪРГ Е ИНТЕРНЕТ ТЪРГ.

ЗАПОЧВА НА  02.12.2010 (ЧЕТВЪРТЪК) в 21:00 ЧАСА.

И ЗАВЪРШВА НА 12.12.2010 (НЕДЕЛЯ) В 21:00 ЧАСА.

(Ако след 20:45 часа се наддаде за някой гълъб,то търга се удължава с 15 минути до 21:15 часа ако има ново наддаване след това, още 15 минути и така докато някой се откаже.)

This auction is an Internet auction.

Started on 12/02/2010 (Thursday) at 21:00.

And ends on 12/12/2010 (Sunday) at 21:00.

(If after 20:45 a bid is placed on a pigeon, the auction is extended by 15 minutes to 21:15 if there is a new bidding then another 15 minutes so until someone fails.)

За да наддавате за избран от вас гълъб е необходимо да напишете в ОБЯВИТЕ на нашият сайт как се казвате(трите имена),от кое населено място(град или село) сте,валиден телефон за връзка,е-мейл(ако имате),за кой Номер продажба играете и колко пари предлагате.

Вашият залог можете да направите и по телефона.

+359 897 260 666 - Globul
+359 888 376 398 - M-tel
+359 878 363 154 - Vivatel(след 19 часа)!
+359 52 363 164 - БTK(след 19 часа)!
+359 52 917 233 - Globul(след 19 часа)!

Илиян Жеков - SportPigeons.net

To bid for your chosen dove is necessary to write in the ANNOUNCEMENTS on our site how are you (full name), from which location (town or village) are valid phone number, email (if available) for Number who sell play and how much money you offer.

Your bet you can do by telephone.

 
+359 897 260 666 - Globul
 
+359 888 376 398 - M-tel
 
+359 878 363 154 - Vivatel (after 19 hours)!
 
+359 52363164 - BTC (after 19 hours)!
 
+359 52917233 - Globul (after 19 hours)!

Ilijan - SportPigeons.net


Транспортиране и заплащане на закупените гълъби:
Всички разходи за превод на пари и транспортиране на гълъбите са за сметка на крайният купувач.
Гълъбите можем да ви ги изпратим чрез куриерска фирма с наложен платеж.

Transportation and cost of purchased pigeons:
All costs of money transfer and transportation of the pigeons are borne by the final purchaser.
Pigeons can you send them via courier COD.


ПРОДАЖБА НА 12 МЛАДИ ГЪЛЪБИ ЗА МАРАТОН.

ТЪРГ С ГЪЛЪБИ ЗА МАРАТОН -  ЗАТВОРЕН !!!

AUCTION PIGEON FOR MARATHON - CLOSED !!!


=============================================================
ПРОДАЖБА 1:
    BG-10-1001641 - Мъжки

50%  JAN THEELEN, 25% GEBR. KUIJPERS(VAN WANROY) и 25% GERARD VAN TUYL(THEO ERNEST)

ПЪЛЕН БРАТ НА BG-10-3065 (Женска)- 67-ма от Darabani/RO/500 км. и 137-ма от Stefanesti/RO/450км. на Гълъбодрум САНДРОВО 2010!

БАЩАТА - BG-09-04525-ZHITOMIR Е 24-ТИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/!

МАЙ
КАTA - BG-09-04541-ZHITOMIRA - ЛЕТЯ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/ И ТРЯБВАШЕ ДА Е В ПЪРВИТЕ 10-сет НАЦИОНАЛНО!(Пристигнала е около 09 часа сутринта но по това време е бил спрял тока в района в който се намира моят гълъбарник.Първите ми четири гълъба не са отчетени и BG-09-04541 ZHITOMIRA е една ет тях.Моят пети гълъб е 13-ти Национално и първи мой гълъб в класацията защото аз придружавах гълъбите по това време за полета от гр.Житомир/Украйна/а системата ми е била закачена само на 220 V.)

ТОВА Е МОЯТ ЛЮБИМЕЦ ОТ ТЪРГА А ВИЕ КАК МИСЛИТЕ,ХАРЕСВА ЛИ ВИ?

         

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 70 Euro.

Оферти:

30
Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 02/12/2010 - 21:30
40 Euro - Людмил Костов Костов - с.Тополи - 12/12/2010 20:35
50 Euro - Тошо Тръндев /гр.Харманли/ - 12/12/2010 20:50
60 Euro - Диян Десков - гр.Разград - 12/12/2010 - 21:14
70 Euro - Тошо Тръндев /гр.Харманли/ - 12/12/2010 21:29

======================================================
ПРОДАЖБА 2:    BG-10-1001642 - Женска

50%  JAN THEELEN, 25% GEBR. KUIJPERS(VAN WANROY) и 25% GERARD VAN TUYL(THEO ERNEST)

ПЪЛНА СЕСТРА НА BG-10-3065 (Женска)- 67-ма от Darabani/RO/500 км. и 137-ма от Stefanesti/RO/450км. на Гълъбодрум САНДРОВО 2010!

БАЩАТА - BG-09-04525-ZHITOMIR Е 24-ТИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/!

МАЙ
КАTA - BG-09-04541-ZHITOMIRA - ЛЕТЯ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/ И ТРЯБВАШЕ ДА Е В ПЪРВИТЕ 10-сет НАЦИОНАЛНО!(Пристигнала е около 09 часа сутринта но по това време е бил спрял тока в района в който се намира моят гълъбарник.Първите ми четири гълъба не са отчетени и BG-09-04541 ZHITOMIRA е една ет тях.Моят пети гълъб е 13-ти Национално и първи мой гълъб в класацията защото аз придружавах гълъбите по това време за полета от гр.Житомир/Украйна/а системата ми е била закачена само на 220 V.)

КОЙ ЩЕ ВЗЕМЕ ТАЗИ СУПЕР ГЪЛЪБИЦА?


         

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 80 Euro.

Оферти:
 
30 Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 02/12/2010 - 21:30
40 Euro - Диян Десков - гр.Разград - 02/12/2010 - 21:42
50 Euro - Людмил Костов Костов - с.Тополи - 12/12/2010 20:35
60 Euro - Николай Великов - гр. Сливен - 12/12/2010 20:50
70 Euro - Диян Десков - гр.Разград - 12/12/2010 - 21:14
80 Euro - Николай Великов - гр. Сливен - 12/12/2010 21:29


======================================================
ПРОДАЖБА 3:    BG-10-1001689 - Мъжки

ПРАВНУК НА 1-ВИ НАЦИОНАЛ МАРСИЛИЯ 1000КМ!!!

50% GERARD VAN TUYL(THEO ERNEST) и 50% GEBR. KUIJPERS(VAN WANROY)

БАЩАТА - BG-09-04555 Е ПЪЛЕН БРАТ НА  52-РИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/!

МАЙ
КАTA - NL-09-1311863 Е ПЪЛНА СЕСТРА НА 13-ТАТА НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/BG-09-04646 И ПЪЛНА СЕСТРА НА NL-09-3923527 - 517-TA НАЦИОНАЛ БОРДО(NPO) 820 КМ. ЗА 2010 ГОДИНА В СЕКТОР "1" НА ХОЛАНДИЯ(NPO) ОТ 13336 ГЪЛЪБА И 15-ТА ОТ БОРДО ЗА RCC "ROOSENDAL" OT 467 ГЪЛЪБА(НАЙ-ДОБРИЯТ МОЙ ГЪЛЪБ ОТ ВСИЧКИТЕ ДЕСЕТ ЕДНОГОДИШНИ ГЪЛЪБА КОИТО СЪСТЕЗАВАХ ТАЗИ ГОДИНА В ХОЛАНДИЯ ОТ ГЪЛЪБАРНИКА НА МОЯТ ПРИЯТЕЛ FRANS BELLETER. АЗ ИМАХ ДЕВЕТ ОТ ДЕСЕТ ГЪЛЪБА НА 820 КМ. НА ПЪРВИЯТ ДЕН А ДЕСЕТИЯТ СЕ ПРИБРА НА СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН СУТРИНТА(СЛЕДВАЩЕТА ГОДИНА ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ДЕСЕТ ГЪЛЪБА ЩЕ ЛЕТЯТ ОТ TARBES(FRANCE)1000KM. И PERPIGNAN(FRANCE)1000KM.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

КОЙ ЩЕ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПРИТЕЖАВА ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ГЪЛЪБ?                  

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 40 Euro.

Оферти:

30
Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 02/12/2010 - 21:30
40 Euro - Александър Колев - гр.София - 03/12/2010
======================================================
ПРОДАЖБА 4:    BG-10-1001690 - Женска

ПРАВНУЧКА НА 1-ВИ НАЦИОНАЛ МАРСИЛИЯ 1000КМ!!!

50% GERARD VAN TUYL(THEO ERNEST) и 50% GEBR. KUIJPERS(VAN WANROY)

БАЩАТА - BG-09-04555 Е ПЪЛЕН БРАТ НА  52-РИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/!

МАЙ
КАTA - NL-09-1311863 Е ПЪЛНА СЕСТРА НА 13-ТАТА НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/BG-09-04646 И ПЪЛНА СЕСТРА НА NL-09-3923527 - 517-TA НАЦИОНАЛ БОРДО(NPO) 820 КМ. ЗА 2010 ГОДИНА В СЕКТОР "1" НА ХОЛАНДИЯ(NPO) ОТ 13336 ГЪЛЪБА И 15-ТА ОТ БОРДО ЗА RCC "ROOSENDAL" OT 467 ГЪЛЪБА(НАЙ-ДОБРИЯТ МОЙ ГЪЛЪБ ОТ ВСИЧКИТЕ ДЕСЕТ ЕДНОГОДИШНИ ГЪЛЪБА КОИТО СЪСТЕЗАВАХ ТАЗИ ГОДИНА В ХОЛАНДИЯ ОТ ГЪЛЪБАРНИКА НА МОЯТ ПРИЯТЕЛ FRANS BELLETER. АЗ ИМАХ ДЕВЕТ ОТ ДЕСЕТ ГЪЛЪБА НА 820 КМ. НА ПЪРВИЯТ ДЕН А ДЕСЕТИЯТ СЕ ПРИБРА НА СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН СУТРИНТА(СЛЕДВАЩЕТА ГОДИНА ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ДЕСЕТ ГЪЛЪБА ЩЕ ЛЕТЯТ ОТ TARBES(FRANCE)1000KM. И PERPIGNAN(FRANCE)1000KM.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

АКО ВИ ХАРЕСВА,ВИЕ СТЕ НА ХОД!


         

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 50 Euro.

Оферти:

30 Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 02/12/2010 - 21:30
40 Euro - Диян Десков - гр.Разград - 02/12/2010 - 21:35
50 Euro - Иван Колев - гр. Хасково - 12/12/2010 20:59
======================================================
ПРОДАЖБА 5:    BG-10-1001695 - Женска

ИНБРИДИНГ НА NL-08-1654038(МАЙКА НА 43,104 И 121-ВИ
НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/! )- ДЪЩЕРЯ НА "EL CAPUCHINO"(внук на "VLEKJE"2'Nat.DAX-AUTOVINAARR той пък е внук на ЛЕГЕНДАТА"DOLLE"-също AUTOWINAARR! )

25% MARIJN VAN GEEL,
25% VAN WANROY, 25%  JAN THEELEN и 25% GERARD VAN TUYL

ДЪЩЕРЯ Е НА BG-09-04625-
43-TA НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/! НАЙ-ДОБРИЯТ МОЙ МЛАД ГЪЛЪБ КОЙТО ВИНАГИ ИДВАШЕ ПЪРВИ НА ТРЕНИРОВКИТЕ А НА ПОЛЕТА ОТ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/ НЯМАШЕ НАВЪРШЕНИ 8 МЕСЕЦА!!!

САМИ ПРЕЦЕНЕТЕ КОЛКО Е ДОБРА!


         

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 40 Euro.

Оферти:

30
Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 02/12/2010 - 21:30
40 Euro - Николай Илиев - гр.Шумен - 02/12/2010 - 22:35
======================================================
ПРОДАЖБА 6:    BG-10-1001696 - Мъжки

ИНБРИДИНГ НА NL-08-1654038(МАЙКА НА 43,104 И 121-ВИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/! )- ДЪЩЕРЯ НА "EL CAPUCHINO"(внук на "VLEKJE"2'Nat.DAX-AUTOVINAARR той пък е внук на ЛЕГЕНДАТА"DOLLE"-също AUTOWINAARR! )

25% MARIJN VAN GEEL,25% VAN WANROY, 25%  JAN THEELEN и 25% GERARD VAN TUYL

СИН Е НА BG-09-04625- 43-TA НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/! НАЙ-ДОБРИЯТ МОЙ МЛАД ГЪЛЪБ КОЙТО ВИНАГИ ИДВАШЕ ПЪРВИ НА ТРЕНИРОВКИТЕ А НА ПОЛЕТА ОТ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/ НЯМАШЕ НАВЪРШЕНИ 8 МЕСЕЦА!!!

КОЙ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ПО ДОБРА ОФЕРТА?         

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 70 Euro.

Оферти:

30 Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 02/12/2010 - 21:30
40 Euro - Панайот Савов - с. Равда - 10/12/2010
50 Euro - Николай Великов - гр. Сливен - 12/12/2010 20:50
60 Euro - Панайот Савов - с. Равда - 12/12/2010 21:14
70 Euro - Николай Великов - гр. Сливен - 12/12/2010 21:20
======================================================
ПРОДАЖБА 7:    BG-10-1001692 - Женска

СЕСТРАТА НА ГЪЛЪБЪТ КОЙТО АЗ ПОДАРИХ НА 20.11.2010 НА МАРАТОНФЕСТА В ГР. РУСЕ!


25%  JAN THEELEN, 25% GEBR. KUIJPERS, 25%BEN HENDRIKS(VAN WANROY) и 25% GERARD VAN TUYL(THEO ERNEST)

МНОГО Е ХУБАВА,ПОВЯРВАЙТЕ МИ!


         

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 40 Euro.

Оферти:

30 Euro - Атанас Атанасов - с.Опака - 02/12/2010 - 22:20
40 Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 02/12/2010 - 22:22

======================================================
ПРОДАЖБА 8:    BG-10-1001619 - Мъжки

75% THEO ERNEST(JAN AARDEN), 25% GEBR. KUIJPERS
(VAN WANROY)

ГЪЛЪБЪТ Е ВНУК НА БРАТА НА НАЙ-ДОБРИЯТ ГЪЛЪБ НА МАРАТОН НА ЦЯЛА ХОЛАНДИЯ ЗА ТЕКУЩАТА 2010 ГОДИНА !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дядо му NL-08-3859298 е брат на  NL-05-0547676

1-ви АС  Национално  за 3-ри години подред на полетите от Перпинян(Франция) 975 km.за 2010 година !!!

и
1-ви АС  Национално  за 2-ри години подред на полетите от Перпинян(Франция) 975 km.за 2010 година !!!

178-мо място Национално за 2008 година,завърнал се на деня в  21.13 часа !!!
137
-мо място Национално за 2009 година,завърнал се на деня в  20.17 часа !!!
46-мо място Национално за 2010 година,завърнал се на деня в  20.36 часа !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А БАЩАТА НА
НАЙ-ДОБРИЯТ ГЪЛЪБ НА МАРАТОН НА ЦЯЛА ХОЛАНДИЯ ЗА ТЕКУЩАТА 2010 ГОДИНА А ИМЕННО "KLAIN INDURAIN" NL-98-9865679 Е СОБСТВЕНОСТ ОТ ДВЕ ГОДИНИ НА Ilijan van der Zhek и Развъден Център МАРАТОН България / Breeding Center MARATHON Bulgaria / Kweekcentrum MARATHON Bulgarije. !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

БЕЗ КОМЕНТАР.


          

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 50 Euro.

Оферти:

30 Euro - Георги Величков - гр. Радомир - 11/12/2010
40 Euro - Митко Стоянов - гр.Варна - 12/12/2010 - 20:59
50 Euro - Панайот Савов - с. Равда - 12/12/2010 - 20:59

======================================================
ПРОДАЖБА 9:    BG-10-1001685 - Мъжки

100%
VAN WANROY

ИМА МНОГО СИЛНИ ОЧИ КАТО ЗА ОСНОВЕН ГЪЛЪБ В ВАШИЯТ ГЪЛЪБАРНИК!

КОЛКО ПАРИ ДАВАТЕ?

          

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 60 Euro.

Оферти:

30 Euro - Александър Алексиев - гр.Попово - 04/12/2010
40 Euro - Илия Лазарски гр.Шумен - 08/12/2010
50 Euro - Спартак Игнатов - гр. Перник - 08/12/2010
60 Euro - Илия Лазарски - гр.Шумен - 09/12/2010

======================================================
ПРОДАЖБА 10:    BG-10-1001686 - Мъжки

СЕСТРА МУ
ЛЕТЯ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/ САМО НА 8 МЕСЕЦА!

100%
JAN THEELEN /NL/ - директно от два червени гълъба на Jan Theelen /NL/

АКО ВИ ТРЯБВА ЧЕРВЕН ГЪЛЪБ ОТ
JAN THEELEN ТОВА Е ВАШИЯТ ГЪЛЪБ!


          

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 50 Euro.

Оферти:

30 Euro - Мирослав Момчилов - гр.Русе - 04/12/2010
40 Euro - Росен П. Трифонов - гр. Плевен - 12/12/2010 20:30
50 Euro - Иван Колев - гр. Хасково - 12/12/2010 20:59
======================================================
ПРОДАЖБА 11:    BG-10-1001676 - Женска

ПОЛУСЕСТРА НА 63-ТИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/.


Jan Theelen /NL/ x Theo Ernest /NL/(Frans Belleter/NL/ x Gerard van Tuyl/NL/)

КУПЕТЕ ТАЗИ СУПЕР ГЪЛЪБИЦА,ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

          

Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 50 Euro.

Оферти:

30 Euro - Диян Десков - гр.Разград - 05/12/2010
40 Euro - Росен П. Трифонов - гр. Плевен - 12/12/2010 20:30
50 Euro - Диян Десков - гр.Разград - 12/12/2010 20:59
======================================================
ПРОДАЖБА 12:    BG-10-1001688 - Женска

ПОЛУСЕСТРА НА 55-ТИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/.

БАЩА И NL-05-1693211(ЧЕРВЕН НА ЦВЯТ)
-100%  JAN THEELEN /NL/-БАЩА И НА 55-ТИ НАЦИОНАЛ ЖИТОМИР/УКРАЙНА/
(внук на VALE MARATHON x BEROEMDE 10 - НАЙ-ДОБРАТА ДВОЙКА НА  JAN THEELEN ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА!!!)

МАЙКА И Е NL-09-2095880
50%
THEO ERNEST(JAN AARDEN)(инбридинг на DE VAN ZELDEREN) и
50% GEBR.HAGENS/NL/
(внучка на SARINA 1'INT.BARCELONA(duivinen) и 3'INT.BARCELONA!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ИЗНЕНАДАТА НА ТЪРГА ВСЕ ПАК ЩЕ ИМА ПЕДИГРИ.Стартова цена: 30 Euro.   

Крайна цена: 40 Euro.

Оферти:

30 Euro - Мирослав Момчилов - гр.Русе - 04/12/2010
40 Euro - Атанас Атанасов - с.Опака - 06/12/2010

======================================================
 
ПРОДАВА СЕ КЛЕТКА ЗА 2000 ГЪЛЪБА НА ЦЕНА 2500 ЛВ.!!!
 www.SportPigeons.net

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!


ПРОДАВА СЕ САМО КЛЕТКАТА НА КАМИОНА ЗА ЦЕНА 2500 ЛЕВА !!!

КГСГ"ПОЛЕТ"-ВАРНА ПРОДАВА САМО КЛЕТКАТА НА СВОЯ СТАР ТРАНСПОРТЬОР ЗА 2000 ГЪЛЪБА НА ЦЕНА 2500 ЛВ.!!!
КЛЕТКАТА Е  ОБУРУДВАНА СЪС СИСТЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА УСПЕШНОТО ИЗВОЗВАНЕ НА ГЪЛЪБИТЕ ДО СТАРТА.

Телефони за контакт:0888/518813 и 0895/458266
Димчо Димов - Председател на КГСГ "ПОЛЕТ"- гр. ВАРНА.
      

                
Read more...
 
Класации и Асови гълъби за МАРАТОН
Това са класациите и Асовите гълъби ...

Read more...
 
Маратон 2 ще е от Полша.

www.SportPigeons.net

Най-голямото място за срещи на Спортните гълъбовъди в България!

17.07.2010   09:00
ГЪЛЪБИТЕ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ГР.ЗАМОШЧ /ПОЛША/
НА 60 КМ. ПРЕДИ КЕЛМ В 05:30 ЧАСА БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ.
Времето е било ясно с температура на въздуха
+19° с лек вятър от изток.Очаква се времето през деня по цялото трасе да е слънчево и много топло с температури около +30°,+32°.Валежи не се очакват.

Zamość, Województwo Lubelskie, Полша
05:00        
Ясно +19°
7 kmh
Ясно
Вероятност за валежи: 5%
Влажност: 100%
Успех на всички.

09.07.2010  14:30

 Колеги,поради големият интерес за провеждане на още полети на Маратон след провалилият се полет от гр.Киев/Украйна/ се стигна до предложение да се направят още два полета от територията на Полша.

След дискусии се стигна до решение гълъбите да се събират на 15 или 16 юли в гр.Русе.Предвижда се полета да е от гр.Келм /Полша/ на 17 или 18 юли.Точната дата и час за маркирането на гълъбите ще се уточнят през идната седмица и вие ще бъдете информирани.

Идеята за Полша е подкрепена от: клуб"Русе",клуб"Шумен",клуб "Силистра",клуб"Попово" и най-вече от Наско от с.Опака,Ангел Цолов от с.Расово,Радослав Христов от с.Каспичан и Борис Аркадиев от с.Старо Оряхово.

Браво колеги само така!Маратоните трябва да продължат независимо от точката на старта.

Организатори на транспорта са клуб "Русе",а превозвач ще е г-н Мариус Андрей от Румъния.

За контакти и въпроси:

Иван Димитров (Русе), GSM:+359 888 253 871

Коста Методиев(Русе), GSM:+359 889 518 066

За Северозападна България е Ангел Цолов от с.Расово, GSM:0896 631 958

Колегите от другите краища на България ако искат също могат да си направят отговорници.Пишете ни и ние ще ги публикуваме.Имаме нужда от още истински ентусиасти за развитието на Маратоните в България.

Организация МАРАТОН 2010 България                      09.07.2010  14:30
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 65 - 72 of 235

Гълъбодрум

Спортни гълъби Маратон

Спортни гълъби

Спортни гълъби Маратон

One Loft Race

Спортни гълъби Маратон

Спортни гълъби Leen Boers

Спортни гълъби Маратон

Romanian Racing Pigeons

Спортни гълъби Маратон

Racing Pigeon Association

Спортни гълъби Маратон

Статии


  :: OLR Corabia Winter Race Almuсecar/Spain/- Final: 24.02.2018 Корабия зимен гълъбодрум в Испания!
  :: Int. Barcelona 2016
  :: Честита Баба Марта, спортни гълъбовъди! Това е нашият празник
  :: Безплатен транспорт на 20-21 март 2015 до Гълъбодрум Corabia FCI OLR !
  :: Полети за Маратон над 1000 км за 2015
  :: Аукцион за Маратон на Комб. Кънчо и Стилиян - Бургас - 29/12/2014
  :: Последен ден за залози в аукциона за Маратон на Иван Иванов от Каварна - 02/11/2014 - 21:00
  :: INTERNATIONAL EXTREM MARATHON TARTU ESTONIA - 26/07/2014 - 05:30
  :: Завърнати гълъби от Националният Маратон - Влодава 1 - (Полша)
  :: Освобождаване на гълъбите от Влодава 1 - (Полша) – 12:00 часа на 14.06.2014. Завърнати гълъби :
  :: Национален Маратон от Влодава 1 - (Полша) - (Wlodawa 1 - PL) – 14.06.2014
  :: Тотален аукцион с гълъбите на големият майстор на дългите разтояния - Иван Павлов от гр.София!
  :: Транспортиране на гълъбите до Гълъбодрум Корабия /Румъния/ на 16/03/2014
  :: Покана от Гълъбодрум Корабия /Румъния/ за сезон 2014
  :: 10 години Гълъбодрум Калиманци ! Покана за сезон 2014 от най-добрия гълъбодрум на Източна Европа
  :: Пет години UNIKON Champ в България! Поръчка на чипове за сезон 2014
  :: ЧЕСТИТА НОВА 2014 ГОДИНА !
  :: Последен ден за залози в аукционите за Маратон на Христо Тивчев и Комб. Кънчо и Стилиян - 10/11/2013
  :: PIPA OLIMPIAD AUCTION - 14/10/2013 - 27/10/2013
  :: Класация от Дерби Дарабани
  :: Награждаване на победителите в "Дерби-Дарабани" на ГАЛА-ФЕСТ в гр.Ген.Тошево на 06/10/2013
  :: ЗАВЪРНАТИ ГЪЛЪБИ ОТ ДЕРБИ ДАРАБАНИ
  :: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЪЛЪБИТЕ ЗА ДЕРБИ ДАРАБАНИ В 08:00 ЧАСА !